Koristiti igru za rad sa djecom!

Alternative 4Znanja i iskustvo iz psihologije i psihoterapije koristim u radu sa djecom sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta i sposobnosti. Najviše volim da se igram sa djecom i kroz igru im pomažem da prerade svoje emocije. Životni san mi je da nikad ne izgubim kontakt sa djetetom u sebi koje mi pomaže da razumijem vlastitu djecu i djecu sa kojom radim. Zadovoljstvo u ovom poslu vidim u osmjehu djece kada počnu da koristi svoje kapacitete, kada se adekvatno nose sa svakodnevnim izazovima. Kroz radionice o prevenciji rodno zasnovanog nasilja uspio sam djeci prenijeti znanja o postojanju problema nasilja i čestim izvorima diskriminacije u našem društvu. Nova saznanja im pomažu da lakše prepoznaju i reaguju na nasilje, a svoja iskustva mogu prenositi i na druge učenike.

Alternative, Kakanj

dd