Krila nade, Sarajevo

Krila nade 2Studentica psihologije radi kao volonterka u okviru radionica sa djecom. Djeca imaju obuku za članove vršnjačke podrške u svojim školama. Ona voli da radi sa djecom i ovo volontiranje joj predstavlja izvor satisfakcije i radosti. Upoznala se sa svim segmentima vođenja projekta, kao i izazovima rada sa djecom. Posebno interesantno je bilo upoznati se sa načinom mišljenja djece i traženjem rješenja za probleme, kroz diskusije, razmjenu ideja i pružanje prostora djeci za njihovu kreativnost.

dd