Kriva rijeka, Olovo

Djevočic11a od 10 godina zbog teških okolnosti kod kuće se nije družila sa vršnjacima, nije imala pravo djetinjstvo i bila je posvećena kućnim poslovima. Nakon redovnog dolaženja u Centar, poboljšala je higijenske navike, izražavanje emocija, druženje sa vršnjacima, a krenula je i na sekciju baleta. Voli druženje i grupni rad. San joj je da postane kuharica, a kada bi bila bogata kupila bi džinovsku vilu da u njoj žive djeca koja su siromašna.

dd