Leptir, Bugojno

Leptir 2 BugojnoPedagog-psiholog sa 30 godina iskustva u radu sa djecom osnovne škole svoj životni san vidi kroz uspjehu u životu djece sa kojom radi. Sa djecom radi kroz radionice obrađujući teme iz psihologije i pedagogije sa ciljem razvijanja zdrave ličnosti učenika, učenja i usvajanja pozitivne komunikacije i empatije, te razvoja emocionalne inteligencije kod djece. Teška strana posla je kada se ne može pomoći djeci koja odrastaju u uslovima nedostojnim za normalan život i razvoj djeteta.

dd