Li-Woman, Livno

Li-WomanVolonterka (16 godina) radeći u jednoj seoskoj školi, prepoznala je djevojčicu koja je bila žrtva vršnjačkog nasilja zbog svog socijalnog statusa i viška kilograma.Volontiranjem je shvatila da može drugima pomoći. Uspjela ju je aktivno uključiti u radionice. Polako, kroz određene igre, djevojčica je postala otvorenija i samopouzdanija, ali i prihvaćenija u grupi vršnjaka. Te promjene su osnažile i volonterku i pokazale joj kako kroz aktivizam možemo pokretati promjene.

dd