Li-Woman, Livno

LI-Woman 2Dječak od 11 godina je zbog nasilnog ponašanja bio prebačen u drugu školu. Ni sam ne zna zašto je bio nasilan i samo je htio biti kao druga djeca. Po dolasku u novu školu i novi razred, nije mu bilo lako da prihvati srdačan doček novih drugova i razrednice koji su mu pomagali da savlada gradivo ali i da popravi ponašanje. Ta škola je bila uključena u radionice na prevenciji nasilja, a drugari su znali da ga ne smiju izolovati već prihvatiti i pomoći mu da se popravi. Sada je stekao nove prijatelje, popravio ocjene i ponašanje, više se ne tuče i poštuje svoje drugare. Ponekad se ponovo nasilno ponašao u društvu sa učenicima iz bivšeg razreda, pa se sada sa njima manje druži.

dd