Mala sirena, Zavidovići

Diplomirani logopedMala sirena, Zavidovići ima pet godina iskustva u radu sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju. U svom poslu najviše voli osmijeh na dječijem licu nakon ostvarenog uspjeha. Ništa joj nije posebno teško u radu, potrebno je dosta volje i strpljenja, a svaki napredak kod djece daje želju za daljim napredovanjem. Pravi uspjeh zavisi od mnogo faktora, a da bi tretmani bili uspješni neophodan je timski rad terapeuta, roditelja, nastavnog osoblja te psihologa. Ako neka karika ne funkcioniše na zadovoljavajući način, napredak kod djeteta je manji.

dd