MFS EMMAUS, Dnevni centar za djecu i mlade, Srebrenica

EMMAUS, SrebrenicaPedagogica koja radi u centru od njegovog osnivanja, kaže da u svakodnevnom radu sa djecom, prate djecu i posmatraju ih, otkrivaju šta djeca znaju, koje su im potrebe i interesovanja, te kreiraju rad sa djecom koji ih podstiče na učenje i izražavanje potencijala.
Životni san joj je da sva djeca imaju sigurno i bezbrižno djetinjstvo, priliku za pristup obrazovanju, bolji život i budućnost. Svaki uspjeh njihovih korisnika je ujedno i uspjeh centra.

 

 

 

 

 

dd