MFS EMMAUS, Dnevni centar za djecu i mlade, Srebrenica

Emmaus 2Osmogodišnji dječak je bio veoma povučen i tih, nije bio otvoren za komunikaciju i nije volio da se odvaja od majke. Polazak u školu je predstavljao veliku traumu. Odnosi sa vršnjacima su bili veoma loši, i nije želio da upoznaje drugu djecu. Ponekad je pokazivao i agresivno ponašanje. Često je odbijao saradnju i bilo kakav vid komunikacije.

Proces adaptacije na Centar i novu sredinu je trajao dugo, ali je ipak uspostavljen napredak. Složenost zadataka koji su se stavljali pred dječaka je rasla u skladu sa njegovim mogućnostima i procjenama osoblja Centra. Počela je i saradnja sa vršnjacima, tako da je vremenom zahvaljujući upornosti zaposlenih dječak postao prihvaćen od strane grupe i njen ravnopravan član.

dd