Most, Gradiška

Most 2 GradiškaOsmogodišnja djevojčica je bila izložena fizičkom nasilju između majke i oca. Nakon redovnog dolaženja i učestvovanja u aktivnostima Centra, djevojčica je prestala da pokazuje strah kada se odvaja od majke, prestala je plakati kada dođe do konflikta sa vršnjacima, aktivno se počela uključivati u kreativne radionice čak i sa starijom grupom djece, te je počela da iskazuje liderske osobine. Takođe su obavljeni i savjetodavni razgovori sa majkom što se pozitivno odrazilo na njene roditeljske kompetencije. Djevočica sada voli da se druži sa drugovima u Centru i željela bi da postane profesorica likovnog, te da cijeli život dolazi u Centar.

dd