Nada, Prijedor

Nada 2 PrijedorDječak od 14 godina koji potiče iz socijalno i ekonomski ugrožene porodice, počeo je da dolazi u Centar prije dvije godine. Problem sa kojim se suočavao bila je nedovoljna socijalna adaptiranost. Tokom aktivnosti u Centru, pružena mu je sva potrebna pomoć i podrška kako bi izgradio svoju ličnost, afirmisao se i iskazao svoje potencijale. Kroz različite radionice uspio se prilagoditi, postao je slobodniji u komunikaciji sa vršnjacima i odraslima i spremniji da iskaže svoje mišljenje i stavove. Voli da boravi u Centru, a želio bi da postane teniser.

dd