Naša djeca, Zenica

Naša djeca, ZenicaDječak od 15 godina, nakon smrti oba roditelja ostao je sam, sa puno problema, što se odrazilo negativno na školski uspjeh, došao je u kontakt sa lošim društvom. Socijalni radnik, koji je njegov staratelj, predložio je da se za organizuje Porodična grupna konferencija. Na konferenciji su se pored bliskih srodnika odazvali i prijatelji pokojne majke i oca, kao i pedagog škole koju pohađa. Tom prilikom su svi zajedno sa dječakom definisali plan za rješavanje problema. Nakon održanog susreta, on je ponovo krenuo u školu, popravio je ocjene, zadržao je stan u kojem je živio, a takođe je shvatio da postoje značajni ljudi u njegovom okruženju na koje se može osloniti u teškim životnim situacijama.

dd