Nove nade, Otoka

Nove nade, Otoka - Irma IčanovićDjevojka od 19 godina, pored svojih zdravstvenih problema se suočavala sa problemima u porodici. Iako se svakodnevno bori sa barijerama i izazovima, ona je veliki borac koji želi napraviti promjene i poboljšati položaj mladih u društvu. Nakon uključivanja u programske aktivnosti postala je omladinska aktivistica, lider, animator i borac za prava djece i mladih. Zahvaljujući svojoj borbi i energiji postala je priznati učesnik i lider nove generacije mladih u svojoj opštini.

dd