Orhideja, Stolac

Orhideja, StolacSedmogodišnja djevojčica se suočavala sa mnoštvom izazova kada je stigla u centar. Bila je zapuštena u svakom pogledu: nije znala lokalni jezik jer je odrasla u inostranstvu, bila je asocijalna i imala probleme sa prilagođavanjem i ponašanjem te nije imala nikakve higijenske navike. Nije znala kako da drži olovku i nije imala razvijene fine motoričke vještine za crtanje ili pisanje. U toku boravka u centru naučila je jezik kroz razne radionice i aktivnosti, a zatim i pravila lijepog ponašanja i higijene. Psiholog joj je pomogao da poveća samopouzdanje, da se socijalizuje i lijepo ponaša. Nakon učešća u aktivnostima u centru, rezultati su vrlo vidljivi: djevojčica sad redovno pohađa školu bez problema, vršnjaci su je prihvatili, razvila je dobre higijenske navike i zna kako da se ponaša u grupi i sa odraslima. Voli da se igra sa vršnjacima a kad poraste željela bi da bude frizerka.

dd