Pod istim suncem, Jablanica

Pod istim suncem, JablanicaDevetogodišnji dječak odrasta u teškim socijalnim uslovima, u porodici gdje postoji mnogo problema. Dječak svakodnevno prisustvuje agresivnim situacijama, te je i sam počeo da se ponaša agresivno. Vrlo često je imao sukobe sa drugom djecom. Izolovanjem dječaka od takvih situacija i boravkom u zdravoj sredini, dječak je počeo da aktivno izvršava svoje obaveze u školi i da se aktivno druži sa drugovima u Centru. Njegovo ponašanje se promijenilo, a on uči da na konstruktivan način rješava probleme. Životni san mu je da dobije računar i da postane majstor koji popravlja računare, a najviše voli da se igra i druži sa drugom djecom.

dd