Predškolske ustanove u BiH

VrticiMajka djevojčice koja ide u vrtić je bila vrlo zadovoljna radionicama na kojima je dobila priliku da uči o pozitivnom roditeljstvu. Sa drugim roditeljima je razmijenila izazove i probleme sa kojima se susreće u odgoju svoje djece. „Bitno je pričati o iskustvima i saslušati druge koji se nalaze u istim ili sličnim situacijama, i na taj način dolazimo do boljih rješenja i novih ideja koje primjenjujemo u svakodnevnom životu“ rekla je majka.

dd