Sensus, Mostar

Sensus, MostarDječak od 11 godina je imao problema sa prilagođavanjem u razredu, bio je izbačen iz društva, a često je imao i glavobolje i stomačne tegobe. Nije imao bliskih prijatelja i često je bio sam, a roditelji su ga previše štitili. Sa dječakom se počelo raditi na razvoju njegovih vještina i povećanju samopouzdanja, a u razredu je dosta toga urađeno da se on što više uključi u svakodnevne aktivnosti. Zahvaljujući aktivnostima u udruženju, ali i uz podršku majke i drugova postao je samostalniji, sigurniji u sebe i proširio je svoju socijalnu mrežu. Sada dječak voli da se igra sa svojim prijateljima i želi postati doktor i pomagati drugima.

dd