Udruženje Gnijezdo, Zenica

Gnijezdo, ZenicaDječak se suočavao sa nasiljem u porodici gdje otac svakodnevno pod uticajem alkohola zlostavlja cijelu porodicu. Kroz rad sa dječakom, u Centru su otkrili da dječak ima i suicidalne misli, te da najviše strahuje za bezbjednost i zdravlje majke. Nakon par mjeseci provedenih u Centru, postao je najredovniji korisnik, promijenio je društvo, a rad sa psihologom mu je pomogao da preokrene mišljenje o sebi i razvije komunikaciju prema zaposlenima u Centru, svojim vršnjacima i roditeljima. Dječak je poboljšao odnos sa ocem i popravio uspjeh u školi. Životni san mu je da putuje po svijetu i želi postati prevodilac, a sretan je kada druge čini sretnim.

dd