Udruženje žena, Derventa

Udruženje žena Derventa 2Pedagogica sa 40 godina radnog iskustva učestvuje u aktivnostima koje se bave preventivnim djelovanjem na smanjenje rodno zasnovanog nasilja. Najviše voli da bude sa djecom i mladima i pomaže im da prevaziđu probleme i odrastu u uspješne ljude. Najteže joj je što nema priliku da pomogne svoj djeci da imaju zdravo i bezbrižno djetinjstvo bez nasilja. Trenutnim aktivnostima uspjeli su stvoriti uslove za poštovanje i unapređenje ljudskih, a posebno dječijih prava, a radeći sa djecom, nastavnicima i roditeljima uspjeli su da doprinesu smanjenju rodno zasnovanog nasilja. Ubjeđena je da se dobro kreiranim radionicama i pravilnim pristupom može mnogo toga postići na smanjenju nasilja među djecom ali i da se ta prevencija mora kontinuirano provoditi

dd