Volim da se igram sa drugaricama!

Gnijezdo GrahovoProblemi sa koncentracijom i učenjem su bili veliki za djevojčicu od 11 godina koja je morala ponoviti razred. U svojoj porodici se suočava sa siromaštvom i alkoholizmom, a i dva starija brata imaju problema sa učenjem. Od kako je počela da dolazi u Centar, svaki dan dobija pomoć oko učenja i izrade zadaće, sve više je aktivna i zainteresovana da učestvuje u različitim radionicama. Voljela bi da ima prijatelje u selu, gdje nema djece i da postane frizerka. Sretna je kada se igra sa drugaricama u Centru.

Dnevni centar Gnijezdo, Bosansko Grahovo

dd