Želim biti dobar primjer romskoj djeci!

Euro Rom Tuzla 2Student od 19 godina je volonter u udruženju gdje već tri godine pomaže djeci u pisanju domaćih zadataka. Najviše mu se sviđa rad sa djecom ali i podrška roditeljima i čitavoj romskoj zajednici čije povjerenje je stekao. Životni san mu je da svojim dobrim primjerom utiče pozitivno na djecu, ne samo da završe osnovnu školu već da nastave školovanje. Želja mu je da završi fakultet i da se zaposli, a smatra da je zalaganje samog udruženja vrlo značajno za djecu kako bi se djeca još više uključivala u obrazovni sistem.

Euro Rom Tuzla

dd