Zemlja djece u BiH, Tuzla

Podrška šk.sistemuDiplomirani pedagog/psiholog je angažovana u Centru i sa djecom realizuje aktivnosti kroz preventivni program na teme iz oblasti nasilja, trgovine ljudima i zdravstvene njege. Sa djecom razgovara o različitim problemima: u redovnom školskom sistemu, u ponašanju i socijalizaciji, problemima u njihovim porodicama ali takođe i o lijepim stvarima koje im se dešavaju. Najviše joj se sviđa što je djeca doživljavaju kao osobu koja im može pomoći, a važno je razgovarati sa djecom jer je svaki njihov problem „veliki“. Problemi u radu su uglavnom vezani za tešku situaciju u kojoj porodice žive, nezaposlenost i nizak nivo obrazovanja. Veliki uspjeh u radu je činjenica da lokalna zajednica prepoznaje osoblje udruženja kao osobe koje se bore za njihova prava i napredak.

dd