Zemlja djece u BiH, Tuzla

Zemlja djece u BiH 2, TuzlaDječak od 10 godina zbog teške porodične situacije nije pohađao školu. Loša ekonomska situacija i nasilje u porodici su naveli majku da potraži pomoć u udruženju. Dječak je počeo da dolazi na aktivnosti gdje se sa njim intenzivno radilo kako bi nadoknadio propušteno, u saradnji sa školom dječak je uključen u predškolske aktivnosti, a u saradnji sa Centrom za socijalni rad počeo se rješavati problem nasilja u porodici. Članovi porodice su postali aktivni korisnici udruženja, a dječak je kroz rad počeo da pokazuje napredak u ponašanju, razvijanju higijenskih navika, razvio je interesovanje za rad, strpljenje i koncentraciju. U narednoj školskoj godini je upisan u redovnu nastavu i dobar je učenik. Sada je često nasmijan, voli da pjeva i svira i otvoreno traži pomoć od osoblja udruženja za svaki problem ili poteškoću u nastavi, voli matematiku i zainteresovan je za sve aktivnosti koje se sprovode u udruženju.

dd