Žene sa Une, Bihać

Žene sa Une

Djevojčica od 8 godina živi u disfunkcionalnoj porodici gdje je nasilje prisutno svaki dan. Kada je došla u centar osjećala je emocionalnu bol i patnju jer jedan roditelj zlostavlja drugog. Njene reakcije na nasilje su bili bijes i strah, koje su svakodnevno pravile dodatne probleme u porodici i školi.

Organizovana je Porodična grupna konferencija, kreiran porodični plan kroz koji se djevojčica motivisala na određene svakodnevne aktivnosti za koje je nagrađivana (npr. spremanje igračaka, pisanja zadaće, odlaženje na spavanje). Djevojčica je počela polako ali sigurno da uči šta je dobro za nju, a njeno ponašanje se popravlja. Sada voli pisati zadaću i želi postati pjevačica kada poraste.

dd