Novosti

TRAUMATSKA ISKUSTVA KAO PREDISPONIRAJUĆI FAKTOR NASILJA I ANKSIOZNOSTI MLADIH

Djeca sa iskustvom hroničnih bolesti u porodici, smrti i razvoda roditelja  anksioznija  su od svojih vršnjaka  koji nemaju ova iskustva. Takođe, podaci ukazuju da su ispitanici koji su bili izloženi traumatskim iskustvima u porodici, bili podložniji nasilju izvan porodice, što može ukazivati na opštu ranjivost i moguću tendenciju da kasnije postanu žrtve ili počinioci nasilja. Traumatsko iskustvo ispitanka doživljeno van porodice značajno je zastupljenije od  traumatskih iskustava koja se dešavaju unutar porodice, a koja su emocionalno dublja i značajnija za razvoj ličnosti adolescenata. Traumatska iskustva unutar porodice i  izloženost nasilju izvan porodice su u pozitivnoj korelaciji sa anksioznošću  mladih, što ukazuje na potrebu razvoja interventnih i preventivnih programa koji bi trebali doprinijeti smanjenju tolerancije na nasilje u svim segmentima društva.   

zakljucak

Traumatska iskustva – poster prezentacija

dd