Novosti

Treći sastanak projektnog tima u okviru dvogodišnjeg projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje“

Dana 2MATRA 28. juna održan je treći sastanak projektnog tima koji zajedno realizuje projekat „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje“ koji je finansijski podržala Ambasada Kraljevine u okviru MATRA programa. Projektne aktivnosti implementiraju se na području opština Gornji Vakuf-Uskoplje, Livno, Bosansko Grahovo, Derventa i Bosanski Brod. Na sastanku je bilo riječi o toku provedbe projekta, dosadašnjim realizovanim aktivnostima, te o događajima koji slijede u narednim mjesecima. Od početka godine, kao rezultat provedenih aktivnosti, u svim opštinama u kojima se implementira projekat uspostavljeni su institucionalni mehanizmi koordinacije i potpisane Smjernice integrisanog multisektorskog pristupa u slučajevima nasilja u porodicama. Budući da je pažnja u projektu posvećena i  podizanju svijesti građana i građanki u osam ruralnih/seoskih zajednica, do sada su realizovane brojne radionice sa djecom i  mladima o prevenciji rodno zasnovanog nasilja. U nastavku projekta, očekuje se početak rada na podizanju svijesti o problemu nasilja sa ženama i muškarcima u targetiranim seoskim zajednicama

dd