Novosti Porodična grupna konferencija

Pristup usmjeren na traumu

IN fondacija je organizovala prvi od ukupno tri planirana, dvodnevna treninga pod nazivom „Pristup usmjeren na traumu – osnaživanje stručnih saradnika škole za rad s djecom s traumatskim iskustvima“ za 47 učesnika iz osnovnih i srednjih škola RS.

Ovaj trening, održan 30.6. i 1.7.2020. je imao za cilj da osnaži stručne saradnike i nastavnike u što boljem razumijevanju i blagovremenoj identifikaciji i podršci djece s različitim traumatskim iskustvima, te im ponudi osnovne alatke za rad sa ovom grupom djece.

Trening se održava u sklopu Projekta “Uspostavljanje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite u RS i Tuzlanskom kantonu“ u saradnji sa UNICEF-om u BiH, uz podršku Švicarske agencije za razvoj i Švedske ambasade u Sarajevu.

dd