Novosti Porodična grupna konferencija

Uspostavljanje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite u Republici Srpskoj i Tuzlanskom kantonu

IN fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH, u saradnji sa UNICEF-om BiH, od oktobra 2019. godine realizuje projekat pod nazivom “Uspostavljanje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite u RS i Tuzlanskom kantonu”.

Cilj projekta je edukovati 340 članova školskog osoblja za primjenu modela porodične grupne konferencije u obrazovnom sistemu kako bi unaprijedili dječju zaštitu. Projekat ima za cilj da pruži podršku školskom osoblju u primjeni samog modela u njihovom radu s djecom i roditeljima. U ovoj školskoj godini u projekat je do sada uključeno 45 osnovnih i 6 srednjih škola iz Republike Srpske, kao i 9 osnovnih škola iz Tuzlanskog kantona,čiji su predstavnici prošli edukaciju.

U narednom periodu planirana je dodatna edukacija za novi broj škola koje do sada nisu prošle treninge, intervizijska podrška tokom primjene modela Porodične grupne konferencije, u direktnom radu s djecom i njihovim porodicama, kao i dodatne edukacije na temu prepoznavanja traumatskih iskustava kod djece, te sistemski pristup u radu sa porodicom.

Projekat se implementira uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS i Republičkog pedagoškog zavoda RS.

dd