Prevencija rodno-zasnovanog nasilja

Zajedničkim snagama do efikasnije zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja

Načelnik opštine Milorad Simić, u ime lokalne zajednice, potpisao je Sporazum o saradnji  i zajedničkom djelovanju nadležnih ustanova, organa i organizacija uključenih u efikasno ostvarivanje i sprovođenje zaštite žrtava nasilja u porodici i nad ženama u partnerskim odnosima.

Ovaj događaj upriličen je u okviru dvoipogodišnjeg projekta “Jačanje društvenog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje nad ženama i mladima u BiH”, podržanog od holandske ambasade kroz projekat “Matra”.

 Projekat je podijeljen u dvije faze i to na direktan rad u lokalnim zajednicama sa ženama, muškarcima, djecom i ostalim na područjima opština Derventa i Brod. Drugi dio obuhvata rad sa institucijama, koje bi trebale da oforme svoje multisektorske timove i tako da adekvatno odgovore na zahtjeve za pružanje pomoći nad žrtvama nasilja. Danas i formalno potpisujemo sporazum sa svima onima koji bi trebali aktivno da učestvuju u pružanju pomoći, istakla je Branka Ivanović, izvršna direktorica “In fondacije”, organizacije za unapređenje inkluzije djece i mladih u BiH.

Partner “In fondacije”, kada je u pitanju naša opština, jeste Udruženje žena “Derventa”.

 Na osnovu Zakona o nasilju u porodici mi koristimo priliku da potpišemo sporazum sa nadležnim organima i organizacijama kako bi efikasno pružili pomoć i prepoznali žrtve nasilja u porodicama i partnerskim odnosima. Cilj nam je da na lokalnom nivou djelujemo kako bi mogli efikasnije prepoznati koji su to problemi kada je u pitanju ovaj vid nasilja i da intervenišemo na što efikasniji način. Sporazum potpisujemo sa relevantnim institucijama poput Doma zdravlja, Policijske stanice, Centrom za socijalni rad, obrazovnim institucijama, a sve to uz pomoć lokalne zajednice, bez koje ne bi mogli sve to postići, istakla je Jovanka Popović, član udruženja.

Do sada je u okviru ovog projekta provedeno nekoliko aktivnosti. Prije svega proveden je inicijalni “ulazni” upitnik, koji će u kombinaciji sa završnim “izlaznim”, otkriti rezultate provođenja ovog višegodišnjeg projekta, potom aktivnosti u većim ruralnim zajednicama Osinji i Liješću, radionice sa osnovcima i srednjoškolcima, te konferencija za edukaciju nastavnika kada je u pitanju ova tematika.

U narednom periodu radiće se na jačanju kapaciteta multisektorskog tima i okupljanje stručnjaka u ovoj oblasti radi što boljeg odgovora na izazove kada je u pitanju porodično nasilje, poručeno je sa sastanka.

dd