Novosti

Završni sastanak u okviru programa „Prevencija nasilja među vršnjacima u školama”

U okviru programa „Prevencija nasilja među vršnjacima u školama” održan je završni sastanak sa projektnim menadžerima iz 5 partnerskih organizacija civilnog društva. Tokom implementacije projekata identifikovane su dobre prakse i naučene lekcije o prevenciji međuvršnjačkog nasilja ostvarene uspješnom implementacijom u preko 30 osnovnih škola u BiH. Projekte u trajanju od 3-4 godine podržala je IN fondacija. Aktivnosti su provodile naše partnerske organizacije: Fondacija “Krila Nade” Sarajevo, Udruženje “Genesis Project” Banja Luka, Udruženje “Leptir“ Bugojno, Fondacija „Lara“ Bijeljina i Centar za psihološku podršku Sensus Mostar.

dd